Header image  
katalog lodí  
 
 
 
   
 
Katalog lodí
(na kterých jsem se plavil)

Bavaria 32

Bavaria 36

Bavaria 36 Cruiser

Dufour 365

Vektor 36

Y 36